نیمه شعبان سال ۱۳۹۸

باتشکر از همه عزیزانی که در جشن نیمه شعبان شرکت نمودند,اجر همه با آقا صاحب الزمان.
گزارش تصویری ازاین جشن باشکوه: