مسابقه محلات دختران شهرداری تهران

مسابقه محلات دختران شهرداری تهران

زمان: جمعه ۱۵ آبان ساعت ۸٫۳۰

مکان: اسکیت پارک لیو.

مدارک: کپی شناسنامه.گواهی اشتغال به تحصیل،گواهی صحت سلامت.بیمه ورزشی

ورودی رایگان،رده سنی ۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸ بدون کفش تخصصی.همراه بالوازم ایمنی وکلاه