آكادمي اسكيت ليو ايران زمين برگزار مي كند

همه دعوتيد به جشن بزرگ نيمه شعبان همراه با

?توزيع كيك يكصدكيلويي?

و برنامه هاي شاد و متنوع ديگر
باحضور روساي محترم فدراسيون اسكيت و هييت اسكيت استان و ورزشكاران رشته هاي مختلف جامعه اسكيت و خانوادهاي محترم
زمان:سه شنبه۹۸/۲/۳ ساعت ۱۷
مكان:پارك جنگلي سرخه حصار، جاده تندرستي
منتظر حضور گرم و پرنشاط همه عزيزان جامعه اسكيت هستيم.

عزيزاني كه تمايل به استفاده از سرويس رايگان رفت برگشت دارند، روزسه شنبه ساعت۱۶:۳۰پيست پيروزي حضور داشته باشند